ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေဝဟင္မွေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားအေျကာင္း

0
6

တပ္မေတာ္(ေလ) အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားထုတ္ R 27ER1 ႏွင့္ RVV AE (R 77-1) AAM စနစ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ထုတ္ SD 10A (PL 12) AAM စနစ္မ်ားကို တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၌ တပ္ဆင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစနစ္မ်ားသည္ တာလတ္အဆင့္တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါစနစ္ ၃ မ်ိဳးစလုံးသည္ အေမရိကန္ထုတ္ AIM 120 AMRAAM စနစ္ႏွင့္ အရည္အေသြးတူညီသည့္ အေကာင္းဆုံးစနစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုင္သည္။R 27ER1 သည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္က အသုံးျပဳခဲ့သည့္ R 27 အေပၚတြင္ အေျခခံကာအဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုရွား၊အိႏၵိယအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၌ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ထိေရာက္သည့္ BVR (Beyond Visual Range) အမ်ိဳးအစားဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ) အေနျဖင့္ MiG 29SE တိုက္ေလယာဥ္၌ ၉၅ ကီလိုမီတာေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ R 27ER1 စနစ္မ်ားကိုတပ္ဆင္ထားသလို အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ MiG 29SM တိုက္ေလယာဥ္တြင္မူ ကီလိုမီတာ ၁၁၀ အထိေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ RVV AE ဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ JF-17M တြင္မူ ၁၀၀ ကီလိုမီတာေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ SD 10A စနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here